Aros spelmän
En kort presentation

Inom Västerås spelmansgille finns ett spelmanslag, Aros spelmän, som spelar till dans och underhållning.

Aros Spelmän spelar traditionell (och företrädesvis) svensk folkmusik med en liten tyngdpunkt på polskor. Vi försöker vårda den västmanländska folkmusiken men blandar även in låtar från övriga landet. En viktig del, dock inte huvudsyftet med verksamheten, är spel till folkliga danser. Vår gemensamma drivkraft är omsorgen om och kärleken till denna musik och den gemytliga samvaro den för med sig under (ut-)övandet.

All träning sker med gehörsspel, noter förekommer mycket sparsamt och då oftast som minnesstöd under inlärningen. En del av vår repertoar finns dokumenterad på mp3-filer. Övningarna sker vanligen på onsdagar kl 19.00 - 21.00. Vi har idag åtta medlemmar men ser inget hinder i att bli några fler.

Vi välkomnar med glädje att den som är intresserad förutsättningslöst kommer och provspelar med oss några gånger, helst i någorlunda sammanhängande följd. Efter dessa tillfällen bör både den sökande och vi ha bestämt oss för om detta verkar vara till bådas belåtenhet.

Vi vill att man i förväg annonserar sin ankomst till vår administrative ledare (Peter M) innan första besöket och sen upprätthåller kontakten tills dess ett ömsesidigt beslut om fortsatt medverkan tagits.

Vi vill att huvudinstrument ska vara fiol eller nyckelharpa men ser gärna att man trakterar kompletterande instrument. Detta kan ge ökad bredd på enstaka låtar i högtidliga sammanhang.
 

I dagsläget har Aros Spelmän åtta medlemmar:

Peter Malmström , Eva Granberg, Per Mårtensson, Gerd Iversen, Gudmar Hammarlund, Staffan Olofsson, Tommy Thors, Börje Berglin

Till startsidan