Spelmansstämman lördagen den 26 november 2005 kl 14.00 i hörsalen, Västerås Stadsbibliotek,


Västerås Spelmansgille höll traditionsenligt spelmansstämma i Västerås Stadsbibliotek. Stämman samlade spelmän och stor publik från Västerås med omgivning.

Ordföranden önskade välkommen varefter det blev allspel under ledning av Gerd Iversen med presentation av låtarna av Bosse Eriksson. Per Torelli hade valt ut låtarna, men hade fått öroninflammation och kunde inte leda allspelet själv. Allspelet delades som vanligt i två delar med uppspel av olika grupper och enskilda spelmän emellan. Spelmännen bjöds på fika, kaffe med lussekatter och pepparkakor. Grupperna som spelade framgår av bilderna nedan. Spelningarna pågick drygt 1½ timme och framträdanden var mycket uppskattade av publiken. Det var kul att det dök upp ungdomar från musikskolan i Sala.

I år hade vi följande allspelslåtar:
 

Skänklåt e. Mattias Blom, G-dur
Schottis från Haverö, D-moll
Polska efter Båtsman Däck, G-dur
Brudmarsch från Klövsjö, D-dur
Peckeregutens vals, D-dur
Skänklåt från Hussby Oppunda, D-dur
Axel Inges skänklåt, SvL Västmanland nr 112, G-dur

Bilderna som följer visar lite mer om stämningen, deltagarna och grupperna som spelade. Klicka på bilderna för att få en större bild.


 

Ordförande önskar alla välkommen

Allspelet är igång
.


Gerd Iversen leder allspelet
.

Publiken lyssnar intresserad


Första spelgruppen var medlemmar 
från Spelmansgillet
.

Flera från Spelmansgillets grupp
.


Bosse Eriksson presenterade 
grupperna som spelade
 

.


Kroklösengänget
Lars Härås hade samlat ihop ett
gäng nyckelharpspelare med ett
dragspel.


John Hammarberg ställde upp som
vanligt, men hade nu även med sig
sina munspelselever.
.

Publiken höll ut och lyssnade till
slutet
.


Ett gäng durspelare som kallade
sig Tvärdraget
.


Västerås Spelmanslag är en grupp
inom Spelmansgillet. Gerd agerar
flitigt som spelledare.


Alice och Britt brukar medverka på alla
Spelmansgillets stämmor med njutbara låtar
..

Det är alltid kul när man kan få med 
ungdomar. Här Viltstråket från Salatrakten.


Det krävs en entusiastisk ledare för att
få med ungdomar. Här Viltstråkets.
.

Till sist försökte Eva & Eva få med 
publiken i allsång
Till startsidan