Spelmansstämmor


Spelmansstämma i biblioteket den 30 november 2019  

Klicka här för bilder från stämman.


Spelmansstämma på Vallby Friluftsmuseum, söndagen den 28 juli 2019 kl 13.00 

Klicka här för bilder från stämman.


Spelmansstämma i Västerås Stadsbibliotek, lördagen den 1 december 2018 kl 13.00 
Det var traditionell spelmansstämma med scenframträdande enligt spellista. Buskspel
Arr: Västerås Spelmansgille och Västerås stadsbibliotek

Klicka här för bilder från stämman.


Spelmansstämma på Vallby Friluftsmuseum, söndagen 29 juli 2018 kl 13.00 

Klicka här för bilder från stämman.


Spelmansstämma i Västerås Stadsbibliotek, lördagen den 2 december 2017 kl 14.00 
Det var traditionell spelmansstämma med scenframträdande enligt spellista. Buskspel
Arr: Västerås Spelmansgille och Västerås stadsbibliotek

Klicka här för bilder från stämman


Spelmansstämma på Vallby Friluftsmuseum, söndagen 30 juli 2017 kl 13.00 
Klicka här för bilder från stämman.


Spelmansstämma i Västerås Stadsbibliotek, lördagen den 3 december 2016 kl 14.00 
Det var traditionell spelmansstämma med scenframträdande enligt spellista. Buskspel
Arr: Västerås Spelmansgille och Västerås stadsbibliotek

Klicka här för bilder från stämman


Spelmansstämma på Vallby Friluftsmuseum, söndagen 31 juli 2016 kl 13.00 

Klicka här för bilder från stämman


Spelmansstämma i Västerås Stadsbibliotek, lördagen den 6 december 2015 kl 14.00 
Det var traditionell spelmansstämma med scenframträdande enligt spellista. Buskspel
Arr: Västerås Spelmansgille och Västerås stadsbibliotek

Klicka här för bilder från stämman.


Spelmansstämma på Vallby Friluftsmuseum, söndagen 26 juli 2015 kl 13.00 

Klicka här för bilder från stämman.


Spelmansstämma i Västerås Stadsbibliotek, lördagen den 6 december 2014 kl 14.00 
Det var traditionell spelmansstämma med scenframträdande enligt spellista. Buskspel
Arr: Västerås Spelmansgille och Västerås stadsbibliotek
Klicka här för att se bilder från stämman

Spelmansstämma på Vallby Friluftsmuseum, söndagen 27 juli 2014 kl 13.00 

Det var traditionell spelmansstämma med scenframträdande enligt spellista. Buskspel
Arr: Västerås Spelmansgille och Vallby Friluftsmuseum

Klicka här för att se bilder från stämman


Spelmansstämma i Västerås Stadsbibliotek, lördagen den 7december 2013 kl 14.00 
Det var traditionell spelmansstämma med scenframträdande enligt spellista. Buskspel
Arr: Västerås Spelmansgille och Västerås stadsbibliotek
Klicka här för att se bilder från stämman.


<

Spelmansstämma på Vallby Friluftsmuseum, söndagen 28 juli 2013 kl 13.00 

Det var traditionell spelmansstämma med scenframträdande enligt spellista. Buskspel
Arr: Västerås Spelmansgille och Vallby Friluftsmuseum

Klicka här för att se bilder från stämman


Spelmansstämma i Västerås Stadsbibliotek, lördagen den 1 december 2012 kl 14.00 

Det var traditionell spelmansstämma med scenframträdande enligt spellista. Buskspel
Arr: Västerås Spelmansgille och Västerås stadsbibliotek

Klicka så ser du några bilder från stämman

Spelmansstämma på Vallby Friluftsmuseum, söndagen 29 juli 2012 kl 13.00 

Det var traditionell spelmansstämma med scenframträdande enligt spellista. Buskspel
Arr: Västerås Spelmansgille och Vallby Friluftsmuseum

Klicka så ser du några bilder från stämman

Spelmansstämma i Västerås Stadsbibliotek, lördagen den 3 december 2011 kl 14.00 

Det var traditionell spelmansstämma med scenframträdande enligt spellista. Buskspel
Arr: Västerås Spelmansgille och Västerås stadsbibliotek

Klicka så ser du några bilder från stämman

Spelmansstämma på Vallby Friluftsmuseum, söndagen 31 juli 2011 kl 13.00 

Det var traditionell spelmansstämma med scenframträdande enligt spellista. Buskspel
Arr: Västerås Spelmansgille och Vallby Friluftsmuseum

Klicka så ser du några bilder från stämman

Spelmansstämma i Västerås Stadsbibliotek, lördagen den 4 december 2010 kl 14.00 

Det var traditionell spelmansstämma med scenframträdande enligt spellista. Buskspel
Arr: Västerås Spelmansgille och Västerås stadsbibliotek
Klicka så ser du några bilder från stämman

Spelmansstämma på Vallby Friluftsmuseum, söndagen 25 juli 2010 kl 13.00 

Det var traditionell spelmansstämma med scenframträdande enligt spellista. Buskspel
Arr: Västerås Spelmansgille och Vallby Friluftsmuseum

Klicka så ser du några bilder från stämman

Spelmansstämma i Västerås Stadsbibliotek, lördagen den 5 december 2009 kl 14.00 

Klicka så ser du några bilder från stämman

Spelmansstämma på Vallby Friluftsmuseum, söndagen 26 juli 2009 kl 13.00 

Det var traditionell spelmansstämma med scenframträdande enligt spellista. Buskspel
Arr: Västerås Spelmansgille och Vallby Friluftsmuseum
Klicka så ser du några bilder från stämman

Spelmansstämma i Västerås Stadsbibliotek, lördagen den 6 december 2008 kl 14.00 

Klicka så ser du några bilder från stämman

Spelmansstämma på Vallby Friluftsmuseum, söndagen 27 juli 2008 kl 13.00 

Det var traditionell spelmansstämma med scenframträdande enligt spellista. Buskspel
Arr: Västerås Spelmansgille och Vallby Friluftsmuseum

Klicka så ser du några bilder från stämman

Spelmansstämma i Västerås Stadsbibliotek, lördagen den 1 december 2007 kl 14.00 

Det var traditionell spelmansstämma med scenframträdande enligt spellista. Buskspel

Arr: Västerås Spelmansgille i samarbete med Stadsbiblioteket

Klicka så ser du några bilder från stämman

Spelmansstämma på Vallby Friluftsmuseum, söndagen 29 juli 2007 kl 13.00 

Det var traditionell spelmansstämma med scenframträdande enligt spellista. Buskspel
Arr: Västerås Spelmansgille och Vallby Friluftsmuseum

Klicka så ser du några bilder från stämman

Spelmansstämma i Västerås Stadsbibliotek, lördagen den 2 december 2006 kl 14.00 

Det var traditionell spelmansstämma med scenframträdande enligt spellista. Buskspel
Arr: Västerås Spelmansgille i samarbete med Stadsbiblioteket

Klicka så ser du några bilder från stämman

Spelmansstämma på Vallby Friluftsmuseum, söndagen 30 juli 2006 kl 13.00 

Det var traditionell spelmansstämma med scenframträdande enligt spellista. Buskspel
Arr: Västerås Spelmansgille och Vallby Friluftsmuseum
Klicka så ser du några bilder från stämmanSpelmansstämma i Västerås Stadsbibliotek, lördagen den 26 november 2005 kl 14.00 

Det var traditionell spelmansstämma med scenframträdande enligt spellista. Buskspel
Arr: Västerås Spelmansgille, 
Klicka så ser du några bilder från stämman

Spelmansstämma på Vallby Friluftsmuseum, Västerås söndagen den 31 juli 2005 kl 13.00

Det var traditionell spelmansstämma med scenframträdande enligt spellista. Buskspel
Arr: Västerås Spelmansgille, Vallby Friluftsmuseum samt Hembygdsföreningen
Klicka så ser du några bilder från stämman

Spelmansstämma i Västerås Stadsbibliotek, lördagen den 4 december 2004 kl 14.00 

Spelmansgillet arrangerade traditionell spelmansstämma i Västerås Stadsbibliotek tillsammans med Västerås Musikbibliotek. Se mer om detta.

Spelmansstämma på Vallby Friluftsmuseum, Västerås söndagen den 25 juli 2004 kl 13.00

Det var traditionell spelmansstämma med scenframträdande enligt spellista. Buskspel
Arr: Västerås Spelmansgille, Vallby Friluftsmuseum samt Hembygdsföreningen